Ouderbegeleiding


In gezinnen waar kinderen met gedragsproblematiek door bijvoorbeeld de diagnose autisme of ADHD, die zwak- of hoogbegaafd zijn, of problemen hebben in de hechting opgroeien, gaat het opvoeden en ouderschap anders.
Wij werken met ouders samen en andersom zij met ons om hun regie te versterken, minder stress en meer rust te ervaren. Wij zien ouders niet alleen als opvoeders maar als mens met vele rollen. Denk maar aan je partnerrol, als werknemer, buurvrouw/man als vriend(in) of als kind van jouw eigen ouder. In iedere rol is het zichtbaar wanneer er onvoldoende balans is in zorgen voor jezelf en zorgen voor je kind. Wanneer er te lang en te veel stress is, is het vinden van een ouderbegeleider die naast je staat als professional en mens een stap die gaat helpen bij het anders omgaan met het ouderschap en de zorg voor je kind. Wij kijken naar hoe er bij jou én je kind meer basisrust kan ontstaan. Vanuit eerst zorgen voor jezelf als ouder naar zorgen voor je kind.

Hoe dan? Door ‘samen doen’ zeggen wij dan 

Naar jou luisteren, jou leren hoe je als het ware vanuit een ballon in de lucht van bovenaf naar jezelf, je kind, je gezin en omgeving kunt kijken. Door kennisoverdracht over de diagnoses te geven in een vorm die bij jou past. Door vanuit de praktijkvoorbeelden van jouw gezin de theorie van de diagnose te vertalen naar het gedrag van je kind. Door af te spreken op een tijd die jou uitkomt, thuis of op onze mooie locatie in Vlaardingen, dus vanuit flexibel ondersteunen. Door praktisch te handelen en jou als ouder te horen en zien, gaan we uit van jouw perspectief als ouder. Wij begrijpen dat met goedbedoelde adviezen, tips en trucs alleen, wij tekort zullen schieten om een werkelijke verandering binnen jou en je gezin in gang te zetten. 


En dan? Begrip en lucht 

Dan zien twee meer dan één… Geen stap sneller dan jij aankunt zal er verandering ontstaan in de wijze waarop jij omgaat met je zorgintensieve kind. 

Coachend, begeleidend, oplossings- ,resultaat- of vraaggericht werkend, er ontstaan nieuwe inzichten. Vanuit vertrouwen, met daadkracht waar nodig, humor en erkenning, met respect voor jouw leerproces. Een ouder noemde het na een jaar ouderbegeleiding zo: “Toen jullie kwamen kreeg ik weer lucht, noem het hoop dat er beweging in de situatie thuis ging komen zonder dat ik de regie over mijzelf en mijn gezin kwijt raakte”. Vergelijk ons maar met jouw reisleider die naast jou meeloopt, maar waar jij ‘aan het stuur zit’ en wij onze deskundigheid in dienst van jou als ouder en jouw omgeving stellen.  

De 3-daagse oudertraining ‘Zorg Andersom’ maakt deel uit van onze begeleiding. Uniek? Ja! Door de combinatie ouderbegeleiding thuis op de werkvloer en een training met lotgenoten maken ouders de stappen die zij nodig hebben om anders te leren omgaan met het gedrag van je kind. 

Onze ouderbegeleiding valt onder het aanbod van specialistische jeugdhulp. De jeugdhulp wordt geboden conform de werkwijze die staat beschreven in Rotterdamse Jeugdhulp 2018-2021 binnen het resultaatgebied R3 ‘opvoeden, versterken mogelijkheden van de ouders’.

Wij werken binnen de regio Rijnmond vanuit onderaannemerschap samen met regionale en lokale hoofdaanbieders van Jeugdhulp. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ouderbegeleiding als individuele maatwerkvoorziening in de vorm van een Persoonsgebonden Budget aan te vragen. Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek om te kijken of ons aanbod past bij jouw hulpvraag.

Ouders over Zorg Andersom