Training voor scholen


Voor scholen is werken aan een goede relatie met de ouders van hun leerlingen een vanzelfsprekendheid. En tegelijk komt je regelmatig tegen dat er een stroeve samenwerkingsrelatie met ouders is, waardoor er binnen de driehoek school-leerling-ouders onvoldoende basis is om een optimale ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Er kan weerstand zijn waardoor ouders niet meewerken, je kunt ervaren dat ze niet goed benaderbaar zijn of claimend gedrag vertonen. Hoe kun je deze ongewenste dynamieken doorbreken en naast de ouders staan in plaats van tegenover hen?
Wil jij de kansen in je samenwerking met ouders verbeteren?

De 2-daagse training heeft als doel dat de kwaliteit van de samenwerking met ouders verbetert. Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van de leerling.

Na het volgen van de training heb je handvatten gekregen om bewuster en effectiever met ouders samen te werken. Het 'naast hen gaan staan' maken wij concreet. Hoe doe je dat, wat is er voor nodig dat ouders en jij dit zo ervaren? Je bent bekend met het ouderperspectief, krijgt inzicht in de wijze hoe geweldloos te communiceren met ouders en het helpt je om te reflecteren op je eigen handelen.

De training wordt op aanvraag gegeven bij Zorg Andersom in Maassluis en wordt daarnaast aangeboden als incompany training. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ouders over Zorg Andersom