Training voor ouders van kinderen met gedragsproblematiek


Ben jij die ouder van een kind met autisme, ADHD of een andere diagnose waardoor het gedrag van je kind 'anders' is?

Voor veel ouders van kinderen met gedragsproblematiek geldt dat zij zich moe, onzeker of overbelast voelen door hun grote zorgtaak. Het ouder zijn van een kind met gedrag wat 'anders' is brengt met zich mee dat het opvoeden anders gaat. Of dit nu gaat over autisme in je gezin of een andere diagnose bij je kind, de basisrust die je zo wenst staat onder druk of is zoek. Je ontvangt goedbedoelde adviezen van je omgeving of hulpverleners, je wordt overspoeld door van alles wat je moet regelen voor je kind en daardoor kun je je steeds meer gaan afvragen ‘Waar blijf ik? Wie denkt er aan mij? Hoe kan ik mij staande houden in dit vele zorgen en regelen?’ Hoe kan ik minder stress ervaren en weer meer grip krijgen op mijzelf en mijn gezin? 

Vanaf 2015 zorgt Zorg Andersom voor een 3-daagse training voor ouders, die wordt begeleid door 2 ervaren én ervaringsdeskundige trainsters.

"Hoe je door te zorgen voor jezelf beter voor je kind kunt zorgen"

Onze ervaring in ondersteuning van ouders maakt dat de 3-daagse training ‘Zorg Andersom’ jou handvatten biedt om minder stress te ervaren en meer rust. Dat is ons doel. De training wordt verzorgd in kleine groepen in Maassluis met maximaal 8 deelnemers op 2 achtereenvolgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Na 2 maanden volgt er een 3e verdiepings-evaluatiedag. Na het volgen van de training heb jij meer zicht op hoe jij beter voor jezelf kunt zorgen door:

  • Bewuster keuzes te maken in jouw manier van zorgen in relatie tot de hulpvraag van je kind
  • Heb je kennisgemaakt met de theorie rondom wat stress is, hoe communicatie werkt en hoe bewustzijn van je eigen behoeften en die van je kind je tot nieuwe inzichten kan brengen
  • Door jouw (vaak onbewuste) belemmerende overtuigingen te onderzoeken en die te vertalen naar positieve overtuigingen
  • Je eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen te herkennen als je zorg biedt
  • Om weer te leren voelen waar jouw grenzen liggen en hoe je dit duidelijk kunt communiceren naar je kind
  • Toe te passen, te leren, hoe je je eigen houding en gedrag af kunt stemmen op het gedrag van je kind
  • Te ervaren dat ‘zorgen voor jezelf’ betekent dat je je kind niet gaat loslaten, maar anders leert vasthouden
  • Op aanvraag kan de training ook op een nader te bepalen locatie worden gevolgd in de regio Rotterdam Rijnmond.

Onze ouderbegeleiding en training valt onder het aanbod van specialistische jeugdhulp. Voor toegang tot ons aanbod verwijzen wij ouders naar het wijkteam van de gemeente.

Ouders over Zorg Andersom