Training voor jeugd- en gezinsprofessionals


Wil jij de kansen in je samenwerking met ouders verbeteren? Dan is er de
2-training in Vlaardingen of op locatie incompany die jou hierbij kan helpen.
Je kunt als professional ervaren dat er een stroeve samenwerkingsrelatie met ouders is, waardoor het hulpverleningstraject wordt bemoeilijkt. Er kan weerstand zijn waardoor ouders niet meewerken, je kunt ervaren dat ze niet goed benaderbaar zijn of claimend gedrag vertonen. Hoe kun je deze ongewenste dynamieken doorbreken en naast de ouders staan in plaats van tegenover hen?

De training heeft als doel dat jij als professional de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie en de samenwerking met ouders leert verbeteren.

Na het volgen van de training heb je handvatten gekregen om bewuster en effectiever met ouders samen te werken. Het 'naast hen gaan staan' maken wij concreet. Hoe doe je dat, wat is er voor nodig dat ouders en jij dit zo ervaren? Daarmee is er de basis voor succesvolle stappen in de samenwerking met hen. Je bent bekend met het ouderperspectief, krijgt inzicht in de wijze hoe geweldloos te communiceren met ouders en het helpt je om te reflecteren op je eigen handelen.

Kijk in onze agenda voor de beschikbare data voor het scholingsaanbod. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Praktisch over aanbod 2022

  • Woensdag 30 maart en 13 april 2022 van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Locatie Zorg Andersom, Olivier van Noortlaan 108 in Vlaardingen.
  • Wij verzorgen de training voor kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.
  • De kosten bedragen € 600,00 per persoon inclusief soep met broodjes, koffie/thee en een hand-out.
  • Er zijn 14 accreditatiepunten voor nascholing SKJ toegekend.

Ouders over Zorg Andersom