Training voor jeugd- en gezinsprofessionals


Je kunt als professional ervaren dat er een stroeve samenwerkingsrelatie met ouders is, waardoor het hulpverleningstraject wordt bemoeilijkt. Er kan weerstand zijn waardoor ouders niet meewerken, je kunt ervaren dat ze niet goed benaderbaar zijn of claimend gedrag vertonen. Hoe kun je deze ongewenste dynamieken doorbreken en naast de ouders staan in plaats van tegenover hen?

De training heeft als doel dat jij als professional de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie en de samenwerking met ouders leert verbeteren.

Na het volgen van de training heb je handvatten gekregen om bewuster een relatiegerichte samenwerking aan te gaan met ouders. Je bent bekend met het ouderperspectief en bent in staat om op adequate wijze te communiceren met ouders en te reflecteren op je eigen handelen.

Kijk in onze agenda voor de beschikbare data voor het scholingsaanbod. De training wordt daarnaast aangeboden als incompany training. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Praktisch over aanbod 2021

  • Woensdag 13 oktober en 27 oktober 2021 van 13.00 tot 20.30 uur.
  • Maandag 22 november en 6 december 2021 van 9.30 tot 17.00 uur.
  • Locatie Zorg Andersom, Olivier van Noortlaan 108 in Vlaardingen.
  • Wij verzorgen de training voor kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.
  • De kosten bedragen € 600,00 per persoon inclusief soep met broodjes, koffie/thee en een hand-out.
  • Er zijn 14 accreditatiepunten voor nascholing SKJ toegekend.

Ouders over Zorg Andersom