Training in het onderwijs


Voor directeuren en docenten is een goede relatie met de ouders van hun leerlingen geen vanzelfsprekendheid, maar wel belangrijk. Je komt regelmatig tegen dat er een stroeve samenwerkingsrelatie met ouders is, waardoor er binnen de driehoek school-leerling-ouders onvoldoende basis is om een optimale ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Er kan weerstand zijn waardoor ouders niet meewerken, je kunt ervaren dat ze niet goed benaderbaar zijn of claimend gedrag vertonen. Hoe kun je deze ongewenste dynamieken doorbreken en naast de ouders staan in plaats van tegenover hen?

De 2-daagse training 'Relatiegericht samenwerken met ouders' heeft als doel dat de kwaliteit van de relatie en de samenwerking met ouders verbetert. Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van de leerling.

Na het volgen van de training heb je handvatten gekregen om bewuster een relatiegerichte samenwerking aan te gaan met ouders en heb je kennis van het ouderperspectief. Daarnaast ben je in staat om op adequate wijze te communiceren met ouders en te reflecteren op je eigen handelen.

De training wordt op aanvraag gegeven bij Zorg Andersom en wordt daarnaast aangeboden als in company training. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Praktisch over aanbod 2021

  • Woendag 29 september en 6 oktober 2021 van 13.00 tot 20.30 uur.
  • Maandag 1 november en 15 november 2021 van 9.30 tot 17.00 uur.
  • Wij verzorgen de training voor kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.
  • De kosten bedragen € 600,00 per persoon inclusief soep en broodjes, fruit, koffie/thee en een hand-out.
  • De training is opgenomen in het Lerarenportfolio.

Ouders over Zorg Andersom