Training voor ouders
'Zorg Andersom'

De training is onderdeel van de ouderbegeleiding of los te volgen. Na het volgen van deze training laten ouders ons weten dat dit is wat hen geholpen heeft bij het leren anders omgaan met stress en zorgen voor hun zorgintensieve kind. Binnenkort meer hierover na publicatie van het onderzoek, waarin de positieve resultaten van de training die wij de afgelopen 3 jaar hebben gegeven worden onderschreven.

Voor veel ouders van zorgintensieve kinderen geldt dat zij zich moe, onzeker of overbelast voelen door hun grote zorgtaak. Het ouder zijn van een kind met een psychiatrische diagnose brengt met zich mee dat het opvoeden anders gaat. Je ontvangt goedbedoelde adviezen van je omgeving of hulpverleners, je wordt overspoeld door van alles wat je moet regelen voor je kind en daardoor kun je je steeds meer gaan afvragen ‘Waar blijf ik? Wie denkt er aan mij? Hoe kan ik mij staande houden in dit vele zorgen en regelen?’ Hoe kan ik minder stress ervaren en weer meer grip krijgen op mijzelf en mijn gezin? 

Herken jij dit? Zorg Andersom heeft zich verdiept in de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan het verminderen van stress voor ouders van zorgintensieve kinderen. Het antwoord hierop is dat wij een 3-daagse training hebben ontwikkeld voor ouders, die wordt begeleid door 2 ervaren én ervaringsdeskundige trainsters. Vanuit de praktijk ontstaan, delen wij met veel enthousiasme.

"Hoe je door te zorgen voor jezelf beter voor je kind kunt zorgen!"

Onze ervaring in ondersteuning van ouders maakt dat de 3-daagse training ‘Zorg Andersom’ jou handvatten biedt om minder stress te ervaren en meer rust. Dat is ons doel. De training wordt verzorgd in kleine groepen in Vlaardingen met maximaal 6 deelnemers op 2 achtereenvolgende dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Na 2 maanden volgt er een 3e verdiepings-evaluatiedag. Na het volgen van de training heb jij meer zicht op hoe jij beter voor jezelf kunt zorgen door:

  • Bewuster keuzes te maken in jouw manier van zorgen in relatie tot de hulpvraag van je kind
  • Heb je kennisgemaakt met de theorie rondom wat stress is, hoe communicatie werkt en hoe bewustzijn van je eigen behoeften en die van je kind je tot nieuwe inzichten kan brengen
  • Door jouw (vaak onbewuste) belemmerende overtuigingen te onderzoeken en die te vertalen naar positieve overtuigingen
  • Je eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen te herkennen als je zorg biedt
  • Om weer te leren voelen waar jouw grenzen liggen en hoe je dit duidelijk kunt communiceren naar je kind
  • Toe te passen, te leren, hoe je je eigen houding en gedrag af kunt stemmen op het gedrag van je kind
  • Te ervaren dat ‘zorgen voor jezelf’ betekent dat je je kind niet gaat loslaten, maar anders leert vasthouden

Op aanvraag kan de training ook op een nader te bepalen locatie worden gevolgd in de regio Rotterdam Rijnmond.

Onze ouderbegeleiding valt onder het aanbod van specialistische jeugdhulp. De jeugdhulp wordt geboden conform de werkwijze die staat beschreven in Rotterdamse Jeugdhulp 2018-2021 binnen het resultaatgebied R3 ‘opvoeden, versterken mogelijkheden van de ouders’.

Wij werken binnen de regio Rijnmond vanuit onderaannemerschap samen met regionale en lokale hoofdaanbieders van Jeugdhulp. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ouderbegeleiding als individuele maatwerkvoorziening in de vorm van een Persoonsgebonden Budget aan te vragen. Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek om te kijken of ons aanbod past bij jouw hulpvraag.

Ouders over Zorg Andersom