Over ons


Ergens terug in de tijd hoorde ik dat het opvoeden anders zou gaan. Mijn kind kreeg een diagnose. Mijn eerste reactie was de vraag wie mij daar dan bij ging helpen. Daarop bleef het stil en volgde een zoektocht naar antwoorden. Niet alleen antwoorden over wát die diagnose dan inhield, maar vooral hoe dan daar zelf anders mee om te gaan.

En zo werd ergens terug in de tijd een zaadje geplant, wat heeft resulteerd in de missie van Zorg Andersom. Met een betrokken, enthousiast team kiezen wij voor jeugdhulp vanuit het ouderperspectief.

Zorg Andersom is een HKZ KO gecertificeerde zorgorganisatie.

Jolanda de JongMissie 

Zorg Andersom heeft als missie ouders en de omgeving van zorgintensieve kinderen hulp te bieden bij het ouderschap van een kind wat meer dan gebruikelijke zorg vraagt.

Voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen werken wij met de ouders aan het vergroten van hun opvoedvertrouwen, het welzijn van de ouder en de ouderschapsbeleving vanuit een blaamvrij model. Dit doen wij in ambulante begeleiding en training vanuit verbinding met de ouder. Hierin willen wij de ander horen, zien en begrijpen. Niet alleen vanuit het perspectief als opvoeder, maar als mens. Vanuit dit vertrekpunt met ouders werken is de belangrijkste voorwaarde om naast de ouder te gaan staan. Door als mens en hulpverlener naast de ouder te gaan staan leggen wij de basis voor samenwerking met hen.

Hierin wij bijdragen aan het herstel van de draagkracht van de ouder in de zware belasting in het gezin. De uitkomst is een win-winsituatie voor ouders en het kind. Een ouder die opvoeden van een zorgintensief kind als behapbaar ervaart, is beter in staat om het kind zo goed mogelijk bij te staan in de ontwikkeling naar volwassen worden.

Ouders over Zorg Andersom