Intervisie voor jeugd- en gezinsprofessionals


Ben jij die jeugd- en gezinsprofessional die wil aansluiten bij een intervisiegroep in 2021?

Wij bieden de gelegenheid om samen te leren reflecteren op ons professioneel handelen. We gaan dit doen in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers met een door de Beroepsvereniging voor Professionals in Social Work geschoolde begeleider.

Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende intervisiemethoden. De intervisie bijeenkomsten dragen bij aan de vereiste reflectie bij de herregistratie SKJ van jeugd- en gezinsprofessionals.

Wij zorgen voor ondertekening als bewijs voor deelname.


Praktisch

  • Zorg Andersom biedt 2 maal per jaar, in april en september, de gelegenheid om aan te sluiten bij een intervisiegroep.
  • Frequentie 1 keer per 6 -8 weken.
  • Een vaste groep deelnemers, 6 bijeenkomsten per jaar.
  • Duur bijeenkomst 2 uur op de locatie Olivier van Noortlaan 108, 3133 AT Vlaardingen.
  • Kosten per jaar € 225,00 incl. koffie en thee.
  • Voor aanmelding kun je contact met ons opnemen via info@zorgandersom.nl.

Ouders over Zorg Andersom