Intervisie voor jeugd- en gezinsprofessionals


Ben jij die jeugd- en gezinsprofessional die wil aansluiten bij een intervisiegroep in 2022?

Wij bieden de gelegenheid om samen te leren reflecteren op ons professioneel handelen. We gaan dit doen in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers met een door de Beroepsvereniging voor Professionals in Social Work geschoolde intervisiebegeleider.

Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende intervisiemethoden. De intervisie bijeenkomsten dragen bij aan de vereiste reflectie bij de herregistratie SKJ van jeugd- en gezinsprofessionals.

Wij zorgen voor ondertekening als bewijs voor deelname.


Praktisch

  • Bij Zorg Andersom ben je welkom om aan te sluiten bij een intervisiegroep. 
  • Frequentie 1 keer per 6 -8 weken.
  • Duur bijeenkomst 2 uur op de locatie Thames 9, 3144 DG  Maassluis
  • Kosten per bijeenkomst € 25,00 incl. koffie en thee.
  • Voor aanmelding kun je contact met ons opnemen via info@zorgandersom.nl.

Ouders over Zorg Andersom