Een leven lang zorg

Deze dag staat in het teken van het thema een leven lang zorg.
Over levend verlies, afscheid nemen van je plaatje als
ouders van een kind met autisme en/of ADHD.

In een kleine groep met maximaal 8 ouders staan we stil bij 
- wat is rouw
- zorgen voor jezelf en zorgen voor je kind
- her - en erkenning van als het ouderschap anders gaat

Na het volgen van de training heb je kennis van 
- de theorie rondom rouw in relatie tot een leven lang zorg
- je eigen proces omgaan met chronische rouw
- communiceren over je eigen behoeften

Tijden: 9.30 -17.00 uur
Inloop koffie/thee om 9.15 uur

Ouders over Zorg Andersom