Trainingsdag voor ouders Een leven lang zorg

Wanneer:
Vrijdag 18 november 2022 van 9.30 tot 17.00 uur.
Locatie Weverskade 110, 3147 PA Maassluis
Wij verzorgen de training voor kleine groepen van maximaal 6 deelnemers.Deze dag is inclusief soep met broodjes, koffie/thee en een hand-out.

Doelgroep
Ouders van zorgintensieve kinderen met o.a. autisme/ADHD.
Tijdens de trainingsdag staan de thema's afscheid nemen van je plaatje, levend verlies en acceptatie centraal.
De training wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige trainsters.

De training is waardevol voor die ouders die de Levend verlies ervaren, een vorm van doorlopende rouw die levenslang en levensbreed aanwezig is, omdat het ouderschap en de opvoeding anders verloopt.

Ouders over Zorg Andersom