De zomer van ... waardering!Wat zijn we blij met alle positieve gebeurtenissen die elkaar opvolgden. Tijd om dit te delen:

  • Ons klanttevredenheidsonderzoek is afgerond met én een hoge response én een hoge waardering voor onze ouderbegeleiding en training. We danken hierbij alle ouders die ons hierdoor inzicht hebben gegeven in wat er goed gaat en nog beter kan.


  • De effectmeting van de training Zorg Andersom voor ouders heeft als uitkomst een positieve resultaat. Voor geïnteresseerden ligt een exemplaar ter inzake op ons kantoor.

  • Daarnaast zijn we trots op het behalen van het kwaliteitscertificaat HKZ KO deze zomer.


  • Tussen de vakanties door was er gelukkig ook ruimte voor waardevolle gesprekken met collega organisaties. Dit gaat zeker bijdragen aan een betere samenwerking, waardoor we met elkaar ouders en kinderen beter kunnen helpen. De zomervakantie zit erop, onze inzet om te werken aan samenwerking en goede kwaliteit blijft!
Heb je ideeën die hiertoe kunnen bijdragen? Dan horen we het graag van je.

Ouders over Zorg Andersom