Aanvraag hulp voor ouders


Wanneer je als ouder gebruik wilt maken van ons aanbod kan een aanvraag hiervoor vanuit verschillende wetten worden bekostigd.

Graag informeren wij je hier over de mogelijkheden die er zijn voor ouders om ouderbegeleiding en/of training te volgen bij Zorg Andersom.

In het kort lopen de aanvragen voor ouders met kinderen tot 18 jaar en 18+ die thuis wonen via de wijkteams van de gemeente. De aanvragen voor deelname aan de training voor ouders die voor hun kind een PGB ontvangen vanuit de WLZ loopt via het zorgkantoor.

Jeugdwet

Onze ouderbegeleiding valt onder het aanbod van specialistische jeugdhulp. 

De medewerker van het wijkteam in jouw gemeente kan samen met jou kijken of ons aanbod passend is bij jouw gezin en de aanmelding in gang zetten. 

WLZ

Ouders met een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die hun kind informeel begeleiden kunnen de training ‘Zorg Andersom voor ouders’ mogelijk vergoed krijgen. Je kunt bij het zorgkantoor onder verwijzing naar de vergoedingenlijst toestemming vragen om deze scholing te volgen bij Zorg Andersom. 

Je vindt de verwijzing hiervoor bij de voorwaarde 'volgen cursus zorgverlener voor je kind: een kortdurende cursus van niet meer dan 12 maanden die een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder'. Het doel van de cursus is: relevante deskundigheidsbevordering in relatie tot de te leveren zorg aan de budgethouder.

Na goedkeuring door het zorgkantoor kun je middels het declaratieformulier Bijkomende zorgkosten de vergoeding in gang zetten. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van de SVB.

WMO

Is jouw kind inmiddels 18+ en nog inwonend bij jou thuis? Informeer dan naar de mogelijkheden bij jouw gemeente voor mantelzorgondersteuning. De zorg voor je kind en behoefte aan ondersteuning bij het ouderschap is immers niet over als je kind voor de wet volwassen is geworden.

Ouders over Zorg Andersom