Hoe je door te zorgen voor jezelf beter voor je kind kunt zorgen!

Zorg Andersom

Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie die gespecialiseerde hulp biedt aan ouders en professionals rondom zorgintensieve kinderen. Wij zorgen andersom.

Voor ouders 
Van een kind met onder meer autisme, ad(h)d, angst, depressie, verstandelijke beperking of andere aan het spectrum verwante gedragsproblematiek. Voor ouders die wensen dat de zorgzwaarte die er is minder zwaar gaat voelen en hierbij hulp vragen. 

Wat is er anders bij
Zorg Andersom?

  • Wat anders is, is dat wij ouders zien als het vertrekpunt in de verandering in een gezin. 
  • Wat anders is, is dat wij door ouders te ondersteunen in het ouderschap, hen daarin zien als mens en niet alleen als opvoeder.  
  • Wat anders is, is dat wij hulp bieden aan ouders en daarmee indirect voor het  kind zorgen.  
  • Wat anders is, is dat wij ervan overtuigd zijn, dat als je als ouder jezelf en je kind beter begrijpt, er daarna een positieve verandering zal volgen voor alle gezinsleden en mensen om jullie heen. 
  • Wat anders is, is dat wij jou als ouder centraal stellen en de begeleiding van je kind graag over laten aan andere professionals.

Blog & Nieuws

Nieuws
De zomer van ... waardering!
De zomer van ... waardering!

Wat zijn we blij met alle positieve gebeurtenissen die elkaar opvolgden. Tijd om dit te delen: Ons klanttevredenheids...

Blog
Anders?
Anders?

Zorg andersom, de naam die wordt geboren, doordat een moeder er woorden aan gaf voor wat we doen. Dan is het idee er en ...

Blog
Andersom
Andersom

Ze lacht en laat mij trots haar schilderij zien. Al een tijdje loop ik mee met haar in de ouderbegeleiding en haar zien ...

Ouders over Zorg Andersom